Mã slide : YT008

Màu chủ đạo : Màu xanh

Phong cách: Ấn tượng

https://download.slide.com.vn/file/d/15tlI2vXinCqBBgfMhUUC4DJe7I7ZTxeP/view?usp=sharing