Mã slide : YT003

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1unHR-r02lFp68jG67hUIJjOMENDW06KO/view?usp=sharing