Mã slide : YT004

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Đơn giản

https://download.slide.com.vn/file/d/1jwJcWHDfVTp-x1K7xJHVFnY69l2wjcOj/view?usp=sharing