Mã slide : YT005

Màu chủ đạo : Màu đỏ pastel

Phong cách: Tươi sáng

https://download.slide.com.vn/file/d/1f8asJI5W2xdCx1FkVpjWZsovBOGY8iZz/view?usp=sharing