Mã slide : YT002

Màu chủ đạo : Vàng , Xanh pastel

Phong cách: Tươi trẻ, sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/11FMjdUq9wFc9eor_DFam1okY1PG0Rb_g/view?usp=sharing