Mã slide : KD006

Màu chủ đạo : Pastel

Phong cách: Gần gũi, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/15nTYJ1XChA9fljo4X952nuaG3ou9RVgq/view?usp=sharing