Mã slide : PC017

Màu chủ đạo : Pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng