Slide giới thiệu món ăn phương Tây màu sắc nổi bật

Mã slide : R5DTM34

Màu chủ đạo : Đỏ – Vàng

Phong cách: Nổi bật

https://download.slide.com.vn/food-instagram-post-and-stories-powerpoint-R5DTM34