Mã profile : CK6SMC3

Màu chủ đạo : Xanh – Trắng

Phong cách: Đơn giản, thân thiện

https://download.slide.com.vn/rompies-keynote-templates-CK6SMC3