Mã slide :6TSR5EP

Màu chủ đạo : xanh lá

Phong cách: Hiện đại, sáng tạo

https://download.slide.com.vn/ankee-coffee-shop-googleslide-template-6TSR5EP