Mã profile : V7YSVQB

Màu chủ đạo : Cam – Trắng

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/fast-food-powerpoint-template-V7YSVQB