Mã profile : YQ5BS6K

Màu chủ đạo : Đỏ – Trắng

Phong cách: Hiện đại

https://download.slide.com.vn/lezato-culinary-google-slides-template-YQ5BS6K