Mã profile : YURZWZA

Màu chủ đạo : Đỏ – Đen – Trắng

Phong cách: Hiện đại

https://download.slide.com.vn/meatley-food-keynote-template-YURZWZA