Mã profile : H5FNQW6

Màu chủ đạo : Cam

Phong cách: Tươi sáng

https://download.slide.com.vn/kasia-food-google-slides-presentation-template-H5FNQW6