Mã profile : 8HPWSZ5

Màu chủ đạo : Trắng

Phong cách: Đơn giản

 

https://download.slide.com.vn/nutritious-powerpoint-template-8HPWSZ5