Mã profile : 4DKL6FZ

Màu chủ đạo : Trắng – Vàng

Phong cách: Đơn giản

https://download.slide.com.vn/baked-bakery-google-slides-presentation-template-4DKL6FZ